• Ots Konsultatsioonid OÜ

Psühhoteraapia täiskasvanutele 

Psühholoogiline konsultatsioon

Iga terapeutiline töö kliendiga algab konsultatsiooniga, kus hinnatakse kliendi probleemide olemust ja sügavust. Konsultatsiooni eesmärgiks on leida sobivaim viis kliendi probleemide lahendamiseks. Sageli kliendil endal puudub teadlikus võimalustest ja oskus ise valikuid teha millise spetsialisti poole pöörduda. Näiteks ei tea klient kas pöörduda psühhiaatri või psühholoogi poole, vajab ta nõustamist või psühhoteraapiat ja viimaks veel millist võimalikest psühhoteraapia meetoditest valida. Hinnates kliendi probleeme ja vajadusi jõutakse konsultatsiooni käigus otsuseni kas jätkata psühholoogilise nõustamisega siin psühhoanalüütilise teraapiaga, või suunata klient mõne teise talle sobivama spetsialisti juurde. Otsus sünnib igal juhul kliendi nõusolekul.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilist nõustamist rakendatakse tavaliselt kliendi kergemate probleemide lahendamisel. Probleemideks võivad olla kergemad probleemid suhetes, eluea kriiside läbimine, stressirohke periood elus, aga ka kergemad psüühilised häired nagu depressioon või ärevus. Psühholoogilise nõustamis kestvus võib olla ca 10- 50 seanssi. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on inimese teadlikkuse tõstmine iseendast ja seeläbi probleemide olemuse mõistmise avardumine. Kui kliendi teadlikus iseendast ja probleemidest tõuseb on ta adekvaatsem tegemaks oma elus teadlikumaid otsuseid ja ei lase enam oma elu juhtida alateadlikel impulssidel. Psühholoogilises nõustamises on olulise tähstusega usaldussuhte tekkimine terapeudi ja kliendi vahel ning mõlemapoolse (nii terapeudi kui ka kliendi) vastutuse jagamine. Klient peab olema võimeline käima regulaarselt, tavaliselt 1-2 korda nädalas seanssidel ja kinni pidama kokkulepitud aegadest. Sageli arvatakse ekslikult, et psühholoogilise nõustamise käigus psühholoog annab kliendile nõu või juhendab kuidas klient oma probleeme lahendama peaks. Selline arusaam on absoluutselt väär ja lausa keelatud psühholoogi töös. Psühholoogilise nõustamise tulemusena jõuab klient ise arusaamiseni kuidas oma probleemid lahendada ja julgeb võtta vastu otsuseid nende lahendamiseks. Psühholoogiline nõustamine võib edasi areneda psühhoteraapiaks kui klient on huvitatud enda isiksuse sügavamast analüüsist.

Psühhoanalüütiline psühhoteraapia

 Psühhoanaüütiline psühhoteraapia on pikaajalisem (võib kesta aastast kuni mitme aastani) ja sügavam protsess. Intensiivus sõltub teraapia sagedusest mis võib olla 1-4 korrani nädalas. Psühhoanalüütilist teraapiat iseloomustab enim töö alateadvusega- töö käigus töötatakse läbi kliendi lapsepõlve lugu, tehakse tööd unenägude ja keelevääratustega. Psühhoanalüütilises töös saab klient vabalt rääkida oma elust ja probleemidest, terapeudi ülesandeks on tõlgendamine, analüüs ja interpreteerimine, mille tulemusena klient saab järjest enam teadlikuks enda alatevusesse peitetud konfliktidest. Psühhoanalüütilist psühhoteraapiat rakendatakse psühhikahäirete raviks koostöös psühhiaatriga. Tänapäeval paljud inimesed soovivad psühhoteraapiat läbida, ilma, et neil oleks püühikahäireid, selleks, et arendada oma isiksust, saada endast teadlikumaks ja parandada enda elukvaliteeti. Psühhoanalüütilise töö raskusteks on pikaajalisus ja vastupanu. Kliendile võib osutuda keeruliseks mitmeid aastaid regulaarselt teraapias käia, kui tulevad ette elumuudatused. Vastupanu on protsess mis tekib psüühikas selleks, et säilitada senist status squo`d. Kõik mis on psüühikas tõrjutud alateadvusesse on kaitstud ego-kaitsetega. Teraapia protsessis tuleb neid kaitseid ületada, samas kui psüühika teeb kõik selleks, et teadvustamatu jääks teadvustamatuks. Need hetked on kliendi teraapia jaoks määrava tähtsusega. Teraapias on oluline usaldussuhe terapeudi ja kliendi vahel, mis võimaldab esile kerkida ülekandetunnetel, mis on oluliseks infoks alateadvuse tõlgendamisel. Psühhoanalüütilises töös iseloomustab tearpeudi  ja kliendi vahelist suhet inimene- inimene. Terapuet ei ole õpetaja ega direktiivne treener. Inimeselt inimesele suhe on vastutuse jagamise ja usaldussuhtele põhialus.  Psühhoanalüütilise psühhoteraapia tulemusena areneb kliendi isiksus, klient saab endast teadlikumaks, suureneb kliendi vastutusvõime ja elukvaliteet.

Back to Top
Helista