• Seoses puhkusega ei võta hetkel enam uusi kliente töösse. Taas olen tööl al 15.08.22. Aja broneerimiseks võib helistada alates 1.08.22. Aegu broneerin ainult telefoni teel.

  Ots Konsultatsioonid OÜ

masendus

Noorukid vajavad nagu täiskasvanudki vahel psühhoterapeudi abi. Teraapiavajadus tekib peamiselt siis, kui lapsevanemad, lapse lähedased või õpetajad märkavad, et lapse üldine toimetulek on häiritud või ta ei käitu tavapäraselt. 

Sümptomid, mis viitavad sellele, et nooruk võib vajada psühhoterapeudi abi

 • Kohanemisraskused koolis või teistes sotsiaalsetes gruppides
 • Agressiivne ja trotslik käitumine
 • Vahelduvad meeleolumuutused-kurvameelne, hirmunud, hüperaktiivne
 • Suitsiidioht, ennast ja/või teisi kahjustav käitumine
 • Ärevus, erinevad hirmud
 • Keskendumis -ja õpiraskused
 • Suhtlemisraskused nii eakaaslastega kui ka pereliikmetega
 • psühhootilised sümptomid
 • igapäevast toimetulekut pärssiv sotsiaalne isoleerumine
 • autismispektrihäirega kaasnevad kohanemisraskused ja käitumisprobleemid
 • Kaebused erinevatele füüsilise tervise probleemidele, näiteks erinevad valud, millele pole selget meditsiinilist põhjust leitud

 

Back to Top
Helista