• Ots Konsultatsioonid OÜ

Esmaabi õppekava 16h  Esmaabi õppekava

Sihtgrupp: Esmaabialase väljaõppe vajadusega ettevõtted ja/või kodanikud, piisav õppekeele valdamise oskus, vanus alates 16 eluaastast

Õpiväljund: Väljaõppe läbides teab õppur ohutusreegleid esmaabi andmisel, oskab hinnata kannatanu seisundit, teab kuidas teha korrektset hädaabikutset 112, oskab anda elupäästvat ja jätkuvat esmaabi erinevate haigusseisundite, traumade ja muude kahjustuste korral, oskab planeerida ja analüüsida enda tegevusi kriitilises olukorras ning vajadusel koordineerida teiste abiandjate tegevust

Õppekava maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja kvalifikatsioon: 

Jana Ots: meedikute registris N05795 http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tervishoiutootajad/index/?id=26520&kust=1

Punases Ristis esmaabi koolitaja tunnistus nr 83/1126

https://redcross.ee/esmaabi/ea-opetajate-nimekiri/#1571158245988-473b6f7c-5df5

Back to Top
Helista